Sallir natur

Aktuelt

Ultramafiske bergarter

Ultramafiske bergarter har høyt innhold av jern og magnesium, men lite kalsium.

På slik berggrunn blir det ofte ganske grunnlendt fordi det kun er noen få karplanter som trives med den spesielle jordkjemien.

Les mer

Reinøya

Det siste året har det vore mykje fokus på det rike og mangfaldige kulturlandskapet på Reinøya i Karlsøy kommune, nord for Tromsø.

Les mer

Arealrepresentativ naturovervåkning

Feltsesongen går mot slutten, og denne veka vart Sállir ferdige med årets innsats i prosjektet ANO (arealrepresentativ naturovervåkning).

Les mer

Altaelva

Langs Altaelva kan man oppleve tydelige spor etter siste istid.

Her er det flere dødisgroper på vestsiden av elva, som skiller seg ut som nesten helt runde fordypninger i det ellers flate landskapet.

Les mer

Instagram

Personvern