Reindrift

Samisk reindrift foregår fra Innland fylke i sør, og nordover og østover til kysten mot Barentshavet og grensen mot Russland. Sállir natur AS har lang erfaring med planarbeid i reindriftsområder

Den samiske kulturen er uløselig knyttet til reindrift. I mange århundrer (lenge før dagens landegrenser ble etablert) har den samiske befolkningen i nord drevet reindrift i det som nå er Norge, Sverige, Finland, og Russland. I dag er det sterke begrensninger på grenseoverskridende reindrift, men svenske samebyer har rettigheter i Norge. Reindriften har spesiell beskyttelse gjennom «Reindriftsloven». Hensikten er at reindriften skal bevares som et grunnlag for kultur og levesett. Som urbefolkning har samisk kultur og levesett også beskyttelse i flere internasjonale konvensjoner. Plansaker som berører samiske interesser må ta hensyn til eventuell påvirkning på reindrift.


Personvern