Om oss

Sállir natur AS tilbyr rådgivning og tjenester innen feltene naturmangfold, reindrift og friluftsliv. Vi utfører for eksempel konsekvensutredninger, naturkartlegginger, skjøtselsplaner og sårbarhetsanalyser.

Sállir natur AS er lokalisert i Tromsø, og har spesialkompetanse på nordlige og arktiske økosystemer. Vi utfører oppdrag over hele landet, også på Svalbard.


Personvern