Arktis

Svalbard ligger i høyarktis omtrent midt mellom Finnmarkskysten og Nordpolen. Vi har svært høy kompetanse og lang erfaring med å dokumentere den arktiske naturen og bidra i plansaker som berører disse miljøene.

På øygruppen Svalbard, som også omfatter Bjørnøya, gjelder Svalbardmiljøloven. Formålet med den er at Svalbard sin natur skal forbli et helt uberørt naturmiljø med intakt flora, fauna, landskap og kulturminner. Noe infrastruktur er imidlertid nødvendig og noen spesielle satsninger og tiltak tillates. Den arktiske naturen er svært sårbar og krever andre hensyn enn naturområder lenger sør. Artsmangfoldet er også svært ulikt og det er nødvendig med erfaring fra øygruppen for å kunne beskrive økologi og artsmangfold på en god måte.Personvern